accoDe spelling van dialect geeft bijna altijd problemen. Het is daarom van belang om te beseffen, dat het schrijven van dialect niet bedoeld is om iets exact weer te geven, maar omdat we in die taal iets te zeggen hebben. Daarbij maken we gebruik van een fonetische spelling. Hoe minder fonetisch, des te makkelijker is een dialecttekst doorgaans te lezen. Voor lezers wordt het nog wat eenvoudiger als dialectschrijvers een en dezelfde referentiespelling als uitgangspunt bij het schrijven van hun teksten hanteren. Een dergelijke voorkeurspelling is er: Hoe schrijf ik mijn dialect? Leuven/Amersfoort 1999. Klik hier.

Het verkorte overzicht waarin de voorkeurspelling voor Brabants is vervat hebben wij hier opgenomen. Klik hier en u treft deze tabel aan.