Stichting Brabants bevordert het behoud en het gebruik van de Brabantse dialecten.

Welkom op de website van stichting Brabants.

De stichting

De stichting is geregistreerd bij de KvK onder nummer 60585412. De stichting is voorts aangemerkt als culturele ANBI.

Post- en bezoekadres: Missiezusterslaan 51, 5405 NL Uden.

Telefoon: 06-51158839

E-mailadres: info@stichtingbrabants.nl

IBAN: NL73 ABNA 0545 3581 75 t.n.v. stichting Brabants te Uden.

Activiteiten en tijdschrift

De belangrijkste activiteiten betreffen:

  1. De publicatie van een cultureel en literair tijdschrift met als titel Brabants, kwartaalblad over Brabanders en hun taal.
  2. De organisatie van evenementen waarin poëzie en proza in de Brabantse dialecten centraal staan.
  3. De incidentele uitgave van boeken in dialect.

Het tijdschrift heeft een onafhankelijke redactie. Er is een redactiestatuut van kracht. Het secretariaat van de redactie is gevestigd: Milrooijseweg 109, 5258 KG Berlicum. Het e-mailadres: redactie@stichtingbrabants.nl

Abonneren tijdschrift Brabants

Het tijdschrift Brabants verschijnt vier keer per jaar: in juni, oktober, december en maart. Een jaarabonnement kost € 24,50. Bij aanmelding ontvangen wij graag de volgende gegevens: m of v (in verband met een correcte adressering), initialen of voornaam, achternaam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats. Bij voorkeur ook uw telefoonnummer en e-mailadres. U kunt zich hier aanmelden.

Beleidsplan en jaarverslag

Doelstellingen en beleid zijn beschreven in een beleidsplan. Daarnaast wordt jaarlijks een jaarplan met activiteiten en de bijbehorende begroting opgesteld. Binnen een kwartaal na afloop van het boekjaar wordt voorts een (financieel) jaarverslag gepubliceerd.

Beleidsplan, jaarplan en jaarverslag zijn hier in te zien.

Voorkeursspelling

Het schrijven van dialect is niet eenvoudig. We maken gebruik van een fonetische spelling. Als dialectschrijvers daarbij een consequente referentiespelling als leidraad aanhouden, vergemakkelijkt dat het lezen. Aanwijzingen voor een dergelijke schrijfwijze tref je in bijgaande tabel aan. Klik hier.

Links

Gelukkig heeft de stichting Brabants niet het alleenvertoningsrecht als het over de Brabantse dialecten gaat. Omdat ook andere organisaties en instellingen op dit gebied veel wetenswaardigs te bieden hebben, hebben wij er een aantal voor u op een rij gezet. Door hier op hun namen te klikken kunt u voor nog meer informatie rechtstreeks naar hen toe.

Dè kan'k oe ònrikkem'ndeere

De stichting is geregistreerd bij de KvK onder nummer 60585412.
De stichting is voorts aangemerkt als culturele ANBI.

Post- en bezoekadres: Missiezusterslaan 51, 5405 NL Uden.

Telefoon: 06-51158839

E-mailadres: info@stichtingbrabants.nl

IBAN: NL73 ABNA 0545 3581 75 t.n.v. stichting Brabants te Uden.